top of page

06: הוקאיי - פרק 4

אסף ושי מסכמים את הפרק הרביעי של הוקאיי.

תיאוריות (חלקן קונפירציה), איסטר אג וגם:


לשי יש בעיה עם הסדרה, לדבר בשפה זרה מול הילדים, ג׳ק הוא רע או למל״מ? ומי את לורה?

דברים שדיברנו עליהם בפרק

איך לשגר מטבעות מהיד כמו קלינט

הסצינה שנמחקה עם קלינט ונטשה בוורמיר

פרסומת

bottom of page